Praktické ukážky použitia produktov Rubio Monocoat

Aplikácia RMC Oil Plus 2C na dubový stôl (EN)

Aplikácia RMC Oil plus 2C na dubovú podlahu (EN)

Čistenie terasy čističom RMC Exterior Wood Cleaner (CZ)

Olejovanie terasy – RMC Hybrid Wood Protector (CZ)

Aplikácia RMC Precolor Easy + RMC Oil Plus 2C (CZ)

Aplikácia RMC Fumed na dubovú dosku (CZ)